Ota yhteyttä

Jatkuva uudistumisen halu kartoitti Somotecin liiketoiminnalle uuden suunnan

Halu ratkoa teollisuuden haasteita kattavasti käynnisti kehitysprojektin, jonka myötä Somotec tarjoaa nyt asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua. Somotec rakentaa omien vahvojen tuotteidensa ympärille palveluliiketoimintaa, joka luo kestäviä asiakassuhteita sekä tuottaa asiakkaalle lisäarvoa helppouden ja tehokkuuden muodossa.

Somotec aloitti liiketoiminnan kehitysprojektin vuonna 2016, mutta ajatus muutoksesta oli muhinut jo kauemmin. Lopulta muutos lähti liikkeelle monesta tekijästä. Ensinnäkin Somotecin yli 35 toimintavuoden aikana asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet. Teollisuuden alalla kaivataan yhä enemmän apua ongelmanratkaisuun sekä sujuvaa ja tehokasta kokonaispalvelua, joka pitää sisällään kaiken suunnittelusta asennukseen.

– Tällä hetkellä tarjoamme tuotemyynnin rinnalla kokonaisvaltaista KestoRatkaisu- asiantuntija- ja projektipalvelua, jota kehitämme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Myös tulevaisuuden kehityssuuntaa ohjaa asiakkaidemme tarpeet teollisuuden kunnossapidon haasteissa, kertoo Somotecin asiakaspalvelupäällikkö Ellinoora Riihiluoma.

Toinen muutosvoima löytyy Somotecin sisältä. Yrityksessä vallitsee jatkuva halu uudistua ja teollisuuden tapahtumia seurataan mielenkiinnolla. Kouluttautuminen ja toimialan muutosten seuraaminen kuuluu työhön, jotta osaaminen pysyy ajan tasalla.   

– Mietimme yhdessä jatkuvasti, kuinka voisimme tehdä asioita paremmin. Kouluttaudumme, seuraamme uusia tuotteita ja ratkaisuja maailmalta sekä analysoimme omien projektiemme kulkua, Ellinoora Riihiluoma jatkaa.

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat toiminnan kulmakiviä 

Kolmas iso muutos asiakkaissa ja koko teollisuuden alassa liittyy vastuullisuuteen, joka on nykyisin osa lähes jokaisen yrityksen strategiaa. On entistä tärkeämpää, että esimerkiksi tuotteiden ja raaka-aineiden alkuperät ovat kaikkien tiedossa. Somotec kertoo tuotteistaan ja toiminnastaan läpinäkyvästi ja pystyy siten vastaamaan eri yritysten strategisiin tavoitteisiin. 

– Asiakasyritystemme strategiat päivittyvät koko ajan enemmän vastuullisuuden ja yhteiskunnallisten teemojen suuntaan. Vastaamme niihin yhden toimittajan takaa, Ellinoora Riihiluoma kuvailee. 

Uudistuminen on tuonut mukanaan myös digiloikan. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa asiakkaan tuomisen mukaan projektiin reaaliajassa. 

– Uuden ERP-järjestelmämme ansiosta meidän liiketoimintasektorit pelaavat saumatta yhteen. Pystymme seuraamaan kaikkea toimintaa yhdessä järjestelmässä mistä päin maailmaa tahansa. Tämä tekee toiminnastamme läpinäkyvää asiakkaan suuntaan, kun hän näkee esimerkiksi miten projekti etenee ja paljonko siihen on käytetty aikaa.

Kokonaisratkaisu säästää sekä rahaa että hermoja

Kulumisen- ja korroosioneston sekä korjaushitsauksen työt eivät teollisuudesta lopu. Kiihtyvässä maailmassa ongelmanratkaisulle ja kokonaisvaltaiselle palvelulle on kysyntää. Somotecin KestoRatkaisu-palvelu on suunniteltu asiakkaan tarpeet edellä. Pitkät asiakassuhteet tuovat lisäarvoa, kun luottamus kasvaa ja lopputulos puhuu puolestaan. 

– Asiakkaille vapautuu aikaa omiin töihin, kun tekijä on tuttu, eikä tarvitse koko aikaa huolehtia tai neuvoa tekemisessä. Kestävää laatua arvostetaan ja hyvää työn tulosta tilataan mielellään uudestaan. Se on asiakkaalle helppoa, kuvailee Somotecin tilaus- ja toimitusketjupäällikkö Kalle Riihiluoma.

KestoRatkaisu liputtaa myös elinkaariajattelun puolesta. Oikeat tuotteet oikeassa paikassa käytettynä tuovat säästöjä pitkällä aikavälillä. Nimensä mukaisesti KestoRatkaisu-palvelu onkin ennen kaikkea kauaskantoinen ratkaisu.
– Suomi on kallis maa teollisuusyrityksille. Siksi pitää olla tuotantotehokas, jotta pysyy kilpailussa mukana. Tässä kohti monelle iskee vauhtisokeus ja hinta on ainoa valintakriteeri. Sen myötä aiheutuu kuitenkin myös mokia, turhia kuluja ja harmitusta, toteaa Somotecin toimitusjohtaja ja asiantuntija Olli Riihiluoma.

Uudet toimitilat tuovat lisää tilaa palvelulle ja varastolle – sekä töitä tekijöille

Strategiauudistusta tukee uudet toimitilat Kuopion Kellonkärjessä, jonne Somotec muuttaa loppuvuodesta 2024. Tiloihin on tulossa on laaja remontti, jonka myötä työergonomia ja -turvallisuus nostetaan uudelle tasolle. 

– Meitä odottaa isommat, edistykselliset tilat, jotka mahdollistavat kattavamman palvelun, paljastaa Olli Riihiluoma.

– Uudistusten ja palvelun kehityksen myötä tulemme rekrytoimaan lähivuosina lisää osaajia joukkoomme, Ellinoora Riihiluoma vinkkaa.

Myös Hitsaajan Kaupan toiminta tehostuu uusien tilojen myötä. Somotec on tunnettu monipuolisesta erikoistuotteiden varastostaan ja nopeista toimitusajoistaan. Jatkossa varasto pohjaa entistä enemmän asiakkuuksiin ja heidän tarpeisiinsa. Mikäli asiakkaalla on jatkuva tarve tietylle tuotteelle, Somotec pystyy varastoimaan sitä heidän puolestaan. 

– Tuotteen kylkeen asiakas voi tilata ratkaisun, teknistä tukea sekä opastusta erikoistuotteiden oikeaan käyttöön, tai koko palvelupaketin yhdeltä toimittajalta.

Kaikki lähtee asiakkaasta

Strategiauudistuksessa Somotecin liiketoimintaa pohdittiin monelta eri kantilta viiden vuoden ajan. Työn myötä toiminta sai uuden suunnan ja Somotecin itse kehittämät Durmax®-tuotesarja sekä KestoRatkaisu-asiantuntija- ja projektipalvelu paketoitiin. Brändiuudistuksessa päivitettiin sekä ilme että viestit vastaamaan nykyistä palvelukonseptia ja tahtotilaa.

Uudistukset ja tulevaisuuden suunnitelmat pohjaavat nimenomaan Somotecin omiin tuotteisiin. Ne ovat erikoistavaraa, joilla ratkotaan teollisuuden haasteita. Somotecilaisten mukaan pelkkä tuote ei kuitenkaan enää riitä tänä päivänä. Tarvitaan ongelman oikeanlaista kartoitusta, oikean tuotteen valitsemista ja oikean toteutustavan valintaa. Olli Riihiluoma tietää, että kaikki nämä vaativat asiantuntijuutta ja erikoisosaamista. 

– Somotec tuo lisäarvoa yritykseen. Kun astelemme paikan päälle ja teemme työmme, meidät nähdään eurojen sijaan isona plussana, joka hyödyttää asiakasta pitkällä aikavälillä.

– Haluamme palvella eri tavalla kuin muut. Ajattelemme omaa menestystämme asiakkaidemme kautta. Kun he menestyvät, mekin menestymme, Elli Riihiluoma kiteyttää.

#somotec #KovaJuttu