Ota yhteyttä

Säännöllinen kunnossapito pidentää laitteiden käyttöikää sekä parantaa työn tuottavuutta

Teollisuuden laitteet altistuvat jatkuvassa käytössä kovalle rasitukselle, mikä johtaa ajan myötä väistämättömiin rikkoontumisiin. Korjaamiseen käytetty aika on pois tuottavasta työstä ja odottamattomat seisokit häiritsevät tuotannon aikataulua kuin kannattavuutta.

Helpoin tapa korjata rikkoontumiset on välttää niiden syntyminen. Kun laitteista pidetään säännöllisesti ja asiantuntevasti huolta, pysyvät ne toimintakuntoisina ja tuottavassa työssä entistä kauemmin. Ennakoiva kunnossapito on korjaamista merkittävästi edullisempi vaihtoehto, ja sen aiheuttamat tuotantoseisokit huomattavasti lyhyempiä. Kun seisokit pystytään ennakoimaan, on niiden aiheuttama häiriö tuotantoketjulle mahdollisimman pieni.

Ei siis mikään ihme, että ennakoiva kunnossapito ja elinkaariajattelu ovat kasvattaneet suosiotaan teollisuuden kunnossapidossa viimeisten vuosien aikana. Halvalla valmistetut ja ominaisuuksiltaan riittämättömiksi osoittautuneet tuotteet ovat omalta osaltaan saaneet yritykset kiinnittämään enemmän huomiota myös laatuasioihin – ja ymmärtämään, että laitteiden käyttöikää pidentäviin laatutekijöihin kannattaa investoida.

– Kunnossapito on kannattava ja vastuullinen tapa huolehtia laitteista ja liiketoiminnasta, sanoo teollisuuden asiantuntija- ja palveluyritys Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma. – Sen lisäksi, että laitteiden käyttöikä pitenee, kunnossapito auttaa yritystä vähentämään jätettä sekä keventämään hiilijalanjälkeä. Työstä tulee joka suhteessa tuottavampaa, joten alun investointi tuottaa itsensä nopeasti korkojen kera takaisin.

Oikea apu jokaiseen haasteeseen

Teollisuuden laitteet kuluvat käytössä monin eri tavoin – Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat tähän paljon, samoin kuin se, mihin työhön laitetta käytetään. Tähän haastavaan yhtälöön Somotec on kehittänyt aivan oman, kunnossapidon palvelukonseptin varmistaakseen omille tuotteilleen mahdollisimman pitkän elinkaaren.

KestoRatkaisu on mekaanisen kunnossapidon asiantuntijapalvelu, jossa ratkomme niin kulumisen, korjaushitsauksen kuin korroosioneston haasteita. Asiakas saa kaiken mitä tarvitsee: asiantuntijuutta, ongelmanratkaisua, suunnittelua, kohderäätälöidyt tuotteet ja niiden käyttökoulutuksen sekä hitsaus-, asennus- ja peittauspalvelua, Olli Riihiluoma kertoo.

Teollisuuden kunnossapidossa yksi olennaisimmista asioista on ymmärtää, mikä kulumista tai korrosoitumista aiheuttaa – toimiva täsmälääke voidaan luotettavasti valita vasta sitten, kun tiedetään mihin sattuu. Elinkaariajattelun mukainen palvelumalli lähteekin perusteellisesta tarvekartoituksesta, jolla varmistetaan jokaiseen tarpeeseen ja tilanteeseen tarkoituksenmukaisin palvelukokonaisuus. Olli Riihiluoma korostaa, että paras mahdollinen hyöty saadaan irti, kun kunnossapidon asiantuntija on hankkeessa mukana heti alkumetreillä.

– Me emme tarvitse muuta kuin tiedon siitä, että asiakkaalla on ongelma laitteiden kestävyyden kanssa. Tulemme paikan päälle ja käymme prosessin läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Sen pohjalta pystymme laskemaan, millaisilla ennakoivilla kunnossapidon palveluilla laitteiden elinkaari saadaan jopa alkuperäistä pitkäkestoisemmaksi.

Somotecin KestoRatkaisun kustannustehokkuutta lisää entisestään se, että asiakas saa kaikki tarvitsemansa yhdeltä toimittajalta. Eri elementeistä huolehtiminen, yksittäisten palvelujen ja tuotteiden tilaaminen sekä niiden yhteensovittaminen tuovat mukanaan ison kasan satunnaismuuttujia, joiden myötä tuotannon kustannustehokkuus laskee ja luotettavuus esimerkiksi aikataulujen pitävyyteen heikkenee.

KestoRatkaisu tarjoaa kaiken tarvittavan, mutta ei mitään liikaa

KestoRatkaisun puitteissa asiakas saa käyttöönsä juuri oikeat ja tarpeeseen mitoitetut kunnossapidon palvelut.

Kohdekartoitus, suunnittelu, mitoitus ja ratkaisu

Perusteellinen kohdekartoitus ja palvelukokonaisuuden suunnittelu tukee elinkaariajattelua ja kestävyyttä. Kohteen huolellinen mitoittaminen ja teknisten piirustusten laatiminen varmistavat omalta osaltaan, että palvelukokonaisuus on toimiva kokonaisuus, joka lisää kohteen käyttöikää ja tuottavuutta.

Kestävät kohderäätälöidyt tuotteet

Somotecin tuotteet valmistetaan Suomessa ja Euroopassa sekä toimitetaan asennusvalmiina suoraan kohteeseen. Sertifioiduilla valmistajilla on käytössään omat laboratoriot ja laatuvaatimukset, jotka omalta osaltaan varmistavat tuotteiden korkean laadun.

Projektin toteutus

Asiantuntijuuden, työnjohdon ja projektikoordinoinnin lisäksi kohteissa toimivat ammattitaitoiset hitsaajat, asentajat ja peittaajat, jotka tuntevat laadukkaat erikoistuotteet perin pohjin.

Tekninen tuki, koulutus ja kehitys

Tuotteille ja ratkaisuille annetaan käyttökoulutus ja neuvonta, sekä mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan yhdessä. Jatkuva kehitystyö yhdessä asiakkaan kanssa varmistaa parhaimmat ratkaisut tuotannon sekä laitteistojen ja osien jatkuvaan kehittämiseen.

Dokumentointi

Projektit, valmistetut laitteet sekä kaikki tarpeellinen data tallennetaan ja dokumentoidaan. Näin tarvittavat tiedot ovat jokaisen osapuolen helposti saatavilla.

Hyvä yhteistyö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen

Somotecin vahva varasto mahdollistaa jopa Durmax®-panssariteräksen kaltaisten erikoistuotteiden välittömän toimituksen. Vaikka suunnitelmallisuus on toimivan kunnossapidon perustekijä, yllätyksiä ja nopeaa reagointia vaativia tilanteita voi tulla esiin. Silloinkin on hyvä tietää, että laadusta ei tarvitse tinkiä ja asiat saadaan rivakasti kuntoon.

– Säännöllinen kunnossapidon sykli on paras tapa välttää äkillisiä toimenpiteitä vaativat tilanteet ja varmistaa paikkojen pysyminen kunnossa, Olli Riihiluoma korostaa. – Vaikka laitteista voidaan saada jopa uutta kestävämpi ja näin elinkaareltaan pidempi, on tällaisetkin toimenpiteet parempi tehdä suunnitellusti. Silloin tuotanto voidaan rytmittää niin, että katkos ei aiheuta aikataulujen suhteen ylimääräistä päänvaivaa.

Olli Riihiluoma muistuttaa, että parhaimmillaan teollisuuden kunnossapito on, kuten mikä tahansa muukin yhteistyö, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvaa kanssakäymistä, jossa avoin keskustelu ja ajatustenvaihto tuo lopputulokseen entistä enemmän lisäarvoa.

– Asettamalla yhdessä tekemiselle tavoitteet ja sitoutumalla niihin täysipainoisesti saadaan entistä paremmat valmiudet määritellä, suunnitella ja testata asioita. Tällaisen yhteistyön kautta pääsemme hyödyntämään nykyteknologian mahdollisuuksia tehokkaimmin ja tarjoamaan kaikkiin tilanteisiin laadukkaimmat ratkaisut. Toisin sanoen KestoRatkaisu on monipuolinen avaimet käteen -palvelukokonaisuus, joka kasvattaa kotimaisen teollisuuden osaamista, tuottavuustasoa sekä toimintavarmuutta.

Kalle Riihiluoma on pitkän linjan ammattilainen hitsauksessa ja tuo oman asiantuntijuutensa mukaan KestoRatkaisu-projekteille.

#somotec #KovaJuttu