Ota yhteyttä

Laatua oikeilla peittaus- ja passivointiprosesseilla

Ruostumattomien terästen peittaus jos mikä on todellinen erikoisosaamista vaativa ala. Syövyttävien, vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa toimiessa osaava kumppani auttaa tietotaidollaan lakisääteisissä kiemuroissa. Myös työntekijöiden osaamisen, laitteistojen sekä suojavarusteiden pitää olla kunnossa, jotta yrityksen laatuvaatimukset täyttyvät – ja sitä myöten myös asiakkaan. Jututimme kovan luokan konepajaa, Turula Engineeringiä, joka valmistaa Outokummussa laitteita ja komponentteja metallinjalostusteollisuuteen.

– Somotecin asiantuntemus on ollut meille kaikista suurin hyöty. Heidän tietotaitonsa on omaa luokkaansa. Saamme Somotecilta tuotteiden rinnalla konsultaatioapua ja sen myötä laatuosaamista, aloittaa Anssi Karvinen Turula Engineeringiltä.

Vuodesta 2003 yrityksen eri toiminnoissa mukana ollut Karvinen aloitti kolme vuotta sitten pintakäsittelyn tiiminvetäjänä. Turula Engineeringillä pintakäsittelyn osastoon kuuluu märkämaalaamo korkeapaineruiskumaalaukselle, teräsraepuhalluskammio sekä peittausaltaat ja ruiskupeittaamo.

Turula Engineeringin ja Somotecin yhteistyö alkoi, kun Karvinen työskenteli vielä koneasennuksen puolella. Somotecin peittausasiantuntija Olli Riihiluoma muistaa edelleen ensimmäisen vierailunsa silloisella Turulan Konepajalla.

– Menin luennoimaan ruostumattomien terästen käsittelystä ja peittaamisesta. Ilmeisesti osasin esittää asiani, koska yhteistyö on jatkunut tänne saakka, Riihiluoma kertoo.

Turula Engineering -konepajasta asiakas saa laatua. Koko tuotantoketju hitsauksista koneistuksiin sekä mankelointiin ja muihin toimintoihin kulkee saumattomasti aina kappaleiden siirtoon ja kuljetuksiin asti. Somotecin rooli on toimittaa tuotteet sekä tarjota asiantuntemusta ja tietoa, miten tai millä tuotteilla peittaustyöt kannattaa tehdä.

Isoja yhteistyöprojekteja

Turula Engineeringin konepajassa peitataan erittäin isoja kappaleita, esimerkiksi akseleita ja reaktorin vaippalevyjä metallinjalostusteollisuuteen. Näiden prosessit ovat usein vaativia myös korroosion kannalta, jolloin oikein suoritettu kirkkaiden happopeittaus on elintärkeää laitteiden suunnitellun toiminnan ja eliniän kannalta.

Karvinen innostuu muistelemaan viimeksi mainittuihin kappaleisiin liittyviä haasteita.

– Reaktorin vaippalevyt ovat todella isoja levyjä. Suurimmat ovat kooltaan 8 x 2 metriä ja paksuudeltaan vähintään 6 millimetriä.

Näissä projekteissa koko ei ole suurin haaste, vaan määrä, koska peitattavia levyjä voi olla jopa tuhat kappaletta. Myös levyjen teräslaatu vaihtelee ja siksi Karvinen konsultoi Somotecia oikean peittausprosessin ja -liuoksen valinnassa.

– Yhdessä käymme läpi neliömäärät ja laskemme peittausliuoksen määrän, jotta Somotec ehtii varata tuotteita tarpeeksi varastoon toimittajiltaan. Kertaakaan ei ole tuotteet loppuneet kesken työn, Karvinen kertoo.

Oikeat tuotteet varmistavat laadun ja turvallisen työn

Somotec toimittaa Turula Engineeringin konepajalle ruiskupeittausaineet, passivointiaineet sekä muut peittaukseen liittyvät tarvikkeet, kuten pumput, ruiskut, suojavarusteet ja -vaatetukset. Peittausaineen toimittajan vastuisiin kuuluu toimittaa myös käyttöturvallisuustiedotteet liuoksille.

– Tuotteen lopullinen korroosionkestävyys riippuu niin monesta asiasta. Siksi katsomme aina yhdessä, miten työ kannattaa tehdä. Aineet ja menetelmät ovat lopputuloksen kannalta todella tärkeitä, kertoo Riihiluoma.

– Lisäksi saamme Somotecin kautta peittausliuosanalyysit. Niiden avulla varmistamme, etteivät liuoksen tietyt arvot nouse liian korkeiksi ja takaamme asiakkaillemme lähtevien tuotteiden laadun, Karvinen summaa yhteistyökuviota.

Koulutuksella sama tieto koko tiimille

Vuosien varrella isossa roolissa ovat olleet myös koulutukset. Peittaus vaatii tarkkuutta ja osaamista yhtä lailla kuin esimerkiksi laadukkaan hitsaussauman tekeminen. Isojen projektien yhteydessä koulutus on osoittautunut hyödylliseksi, kun yhdessä mietitään ongelmakohteita ja ratkaisuja.

– Turula Engineering työllistää tällä hetkellä 130 työntekijää. Kun henkilökuntaa vaihtuu tai tulee lisää, on koulutus paikallaan. Suunnitelmissamme on taas lähiaikoina järjestää koulutus peittaajillemme yhteistyössä Somotecin kanssa, koska näin kaikilla on varmasti sama osaaminen ja tarvittava tieto käyttämistämme tuotteista. Koulutus on myös osa laadunvarmistusta, kertoo Karvinen.

Tiivis yhteistyö on toimivaa

Isossa konepajassa myös projektit ovat isoja, jolloin ulkopuolisen yhteistyökumppanin on tärkeää tuntea tuotantoketju, prosessit sekä ihmisten osaaminen ja pystyä asettumaan heidän haasteisiinsa.

– Oikean peittaus- ja passivointiprosessin löytyminen kullekin tuotteelle on aina oma projektinsa. Turulassa peittaajat ovat ammattilaisia, jotka arvostavat yhteistyötä ja ottavat meiltä tietoa vastaan, Riihiluoma sanoo.

Vuosien varrella yhteistyö on muodostunut tiiviiksi. Koska yritykset sijaitsevat melko lähellä toisiaan, tapaavat osapuolet usein kasvokkain eri projektien yhteydessä, vaikka suuri osa hommista hoituisi etänäkin.

– Pitkäaikainen yhteistyö Somotecin kanssa on ollut hyvin luontevaa ja helppoa. Olemme tyytyväisiä palveluun ja kaiken lisäksi laatu ja hinta ovat kohdanneet. Kyllä hyvää kannattaa suosia, Karvinen tiivistää.

#KovaCase