Ota yhteyttä

Kategoria: KovaFakta

MIG-hitsaus on säädöistä kiinni

Kovahitsaustäytelanka tuo haasteita langansyötölle. Näiden vinkkien avulla onnistut MIG-hitsauslaitteiston säätämisessä kovahitsaustäytelangalle: Tarkasta kelajarrun toimivuus: liian suurella voimalla jarruttava lisää langansyöttöpyörien lipsumista ja liian pienellä voimalla jarruttava sotkee lankakelan. Käytä ennen langansyöttöpyöriä langan puhdistushuopaa. Käännä huopa aina taukojen aikana. Näin vähennät langanjohtimeen joutuvaa vetografiitin määrää. Vaihda lankahalkaisijalle sopivat oikeankokoiset pyälletyt langansyöttöpyörät, säädä pyörien kireys sopivaksi, lanka […]

Näin ruostumaton teräs peitataan

Tiesitkö, että mankeloinnissa ja levynkäsittelyssä on suuri mahdollisuus hiiliteräksen kiinnittymisestä ruostumattoman teräksen pintaan? Hitsauksesta johtuva lämpö saa aikaan kromiköyhän vyöhykkeen ja valmistuksen sekä varastoinnin yhteydessä teräksen pintaan yhdentyy konepajapölyä. Kappaleen kastuttua on vaarana ruostumattoman teräksen pinnalla olevien korroosiolähteiden aktivoituminen yleiseksi ja pistekorroosioksi. Peittauksen avulla ruostumattoman teräksen pinnalla olevat ja pintaan painuneet rautapartikkelit sekä kromiköyhät vyöhykkeet […]

Panssariteräksen ominaisuudet

Panssariteräs on suunniteltu kohteisiin, joissa esiintyy voimakasta kulumista, eroosiota tai korroosiota, joihin kulutusteräksen kulumiskestävyys on riittämätön. Kovapinnoite ja perusmateriaali tulee valita kohteen käyttöolosuhteiden mukaan. Oikein valmistetulla ja valitulla panssariterästuotteella saadaan lisättyä kuluvien osien käyttöikää 5-10 kertaisesti. Perusmateriaalilla saadaan aikaan panssarilevyn sitkeys ja se tulee valita siten, että lujuudelliset vaatimukset tulevat huomioiduiksi. Eniten käytettyjä materiaaleja ovat […]

Mitä tulee huomioida korjaushitsatessa?

Korjaushitsauksen tarkoituksena on korjata hitsaamalla vaurioitunut kappale. Ennen korjaushitsaustyön aloitusta on hyvä huomioida seuraavat tekijät: Korjattava perusaine ja sen mukanaan tuomat vaatimukset. Mikä syy on rikkonut kappaleen? Täytyykö vaurioituneeseen kappaleeseen tehdä lisävahvistuksia tai muutoksia kestävyyden parantamiseksi? Oikeanlainen hitsausrailon valmistus, läpihitsaus, lämmöntuonti sekä hitsausvirheiden eliminointi. Perusaineelle oikea hitsauslisäaine, jolla saadaan tarvittaessa lisättyä lujuutta. Pystytäänkö korjattavaa kappaletta […]

Miksi ruostumaton teräs ruostuu?

Tiesitkö, että ruostumattoman teräksen korroosionkestävyyteen pystytään vaikuttamaan? Jotta voidaan saavuttaa maksimaalinen korroosionkestokyky ruostumattomille terästuotteille, ne tulee käsitellä oikeilla aineilla ja menetelmillä. Usein valmistusmenetelmistä johtuvat vauriot johtavat korroosion syntyyn. Vaurioita ovat: Hitsauksesta ja lämpökäsittelystä johtuva kromiköyhä vyöhyke. Eri muovausvaiheissa pintaan jääneet rautapartikkelit. Hionnasta ja käsittelystä johtuva karhentunut sekä vioittunut teräksen pinta. Hitsausvirheet, joihin paikallinen korroosio yhdentyy. […]