Ota yhteyttä

Mitä tulee huomioida hitsauslisäaineen ja -prosessin valinnassa korjaushitsatessa?

#kovafakta

Korjaushitsauksen tarkoituksena on korjata hitsaamalla vaurioitunut kappale. Ennen korjaushitsaustyön aloitusta on hyvä huomioida seuraavat tekijät:

  • Korjattava perusaine ja sen mukanaan tuomat vaatimukset.
  • Mikä syy on rikkonut kappaleen? Täytyykö vaurioituneeseen kappaleeseen tehdä lisävahvistuksia tai muutoksia kestävyyden parantamiseksi?
  • Oikeanlainen hitsausrailon valmistus, läpihitsaus, lämmöntuonti sekä hitsausvirheiden eliminointi.
  • Perusaineelle oikea hitsauslisäaine, jolla saadaan tarvittaessa lisättyä lujuutta.
  • Pystytäänkö korjattavaa kappaletta kääntämään vai hitsataanko osan ollessa kiinnitettynä laitteeseen?
  • Ovatko aineenpaksuudet suuret? Aineenpaksuudet vaikuttavat hitsausmenetelmän ja hitsauslisäaineen valintaan, työnopeuteen sekä hitsausvirheiden välttämiseen.

#somotec #KovaFakta