Ota yhteyttä

Panssariteräksen perusmateriaali ja kovapinnoite

#kovafakta

Panssariteräs on suunniteltu kohteisiin, joissa esiintyy voimakasta kulumista, eroosiota tai korroosiota, joihin kulutusteräksen kulumiskestävyys on riittämätön. Kovapinnoite ja perusmateriaali tulee valita kohteen käyttöolosuhteiden mukaan. Oikein valmistetulla ja valitulla panssariterästuotteella saadaan lisättyä kuluvien osien käyttöikää 5-10 kertaisesti.

Perusmateriaalilla saadaan aikaan panssarilevyn sitkeys ja se tulee valita siten, että lujuudelliset vaatimukset tulevat huomioiduiksi. Eniten käytettyjä materiaaleja ovat normaalit rakenne- ja ruostumattomia teräkset, mutta käyttölämpötilojen noustessa suositellaan kuumalujia- sekä tulenkestäviä teräksiä. Voimakkaan kuormituksen alaisissa kohteissa hienoraeteräkset ovat parhaita. 

Perusmateriaalin paksuutta valittaessa on perusmateriaalin ja kovapinnoitteen välinen seostuminen huomioitavaa. Perusmateriaalin vahvuuteen on lisättävä 2 mm, jotta lujuudelliset vaatimukset tulevat täytetyiksi.

Kovapinnoitteen tarkoituksena on luoda perusaineen päälle kovempi kerros, joka kestää lieviä iskuja, kovaa hankauskulumista, korroosiota, lämpöä ja jatkaa osan käyttöikää huomattavasti tuoden säästöjä kunnossapitokustannuksiin.

#somotec #KovaFakta